Mer om lønnsoppgjøret i staten

Forhandlingssjef Jorunn Solgaard forklarer årets lønnsoppgjør i staten – og forteller om veien videre mot lokale lønnsforhandlinger.

Article Image

Forskerforbundets forhandlingssjef Jorunn Solgaard er fornøyd med at rammen i statsoppgjøret ble større enn forventet prisvekst.

Lørdag 29. april ble Unio stat enige med staten om lønnsoppgjøret i statlig sektor. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som innebærer at partene kun forhandlet om økonomi.

Forskerforbundets forhandlingssjef Jorunn Solgaard deltok i forhandlingene. Hun er glad partene kom til enighet.

– Det er alltid positivt når partene blir enige, og unngår mekling og eventuelt konflikt. Det viktigste for oss i år var å sikre en tilstrekkelig stor ramme i lønnsoppgjøret, og vi er fornøyde med at rammen er større enn forventet prisvekst, sier hun.

Den totale rammen for oppgjøret er i tråd med frontfaget på 5,2 prosent. Overhenget er på 1,3 prosent, og glidningen ble satt til 0,4 prosent.

- Selv om lønnstillegget kommer på høsten, får medlemmene like mye penger som om tillegget ble gitt på lønna i mai

Unio har felles tariffavtale med Akademikerne i staten. Som i fjor vil hele lønnsveksten fordeles lokalt, ved den enkelte virksomhet.

– Det settes nå av en lokal pott på 5,3 prosent med virkning fra 1. mai 2023. De tillitsvalgte på hver enkelt arbeidsplass forhandler så med arbeidsgiver om fordelingen av denne potten. Erfaringen fra fjorårets oppgjør, var at de fleste ble enige om en kombinasjon av generelle og individuelle tillegg. Dette er helt i tråd med Forskerforbundets lønnspolitikk, forteller Solgaard.

De lokale forhandlingene skal være ferdige innen 31. oktober 2023, men ved mange virksomheter starter forhandlingene tidligere. De tillitsvalgte vil informere medlemmene om dato og frister for forhandlingene ved den enkelte arbeidsplass.

– Selv om lønnstillegget kommer på høsten får medlemmene like mye penger som om tillegget ble gitt på lønna i mai. Du får utbetalt tillegget med virkning fra 1. mai uansett, understreker Solgaard.

Enigheten i lønnsoppgjøret innebærer at minstelønnen for arbeidstakere med høyere akademisk utdanning er hevet fra 478 300 kroner til 509 300 kroner. Minstelønnen for stipendiater og spesialistkandidater er hevet fra 501 200 kroner til 532 200 kroner.

Den lokale potten blir 5,3 prosent fordi man trekker fra glidning og overheng og deretter regner ut hvor stort tillegget blir når det gis den 1. mai. Altså blir lønnsveksten for 2023 5,2% minus 1,3% (overheng) og 0,4% (glidning) – som så utgjør 3,5 prosent. Dette skal så fordeles på åtte måneder i stedet for tolv når tillegget gis fra 1. mai. Da får man 3,5% * 12/8 = 5,3%