– Må finne en god balanse

– Tvang er ikke veien å gå for å styrke norsk som fagspråk. Guro Lind advarte regjeringen om konsekvensene av et krav om minst 15 studiepoeng i norskopplæring for utenlandske stipendiater.

Article Image

Guro Lind i diskusjon med statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel under Arendalsuka.

Forskerforbundet inviterte torsdag 17. august til debatt om framtiden til norsk som fagspråk i lys av internasjonaliseringen av akademia. Bakgrunnen var handlingsplanen om norsk fagspråk som regjeringen la frem før sommeren.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp), Språkrådets direktør Åse Wetås, professor i statsvitenskap ved UiO, Tore Wig, og seniorforsker Pierre Lison ved Norsk Regnesentral deltok i panelet, sammen med Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

Lind utfordret statssekretæren til å unngå tvang, og finne en bedre balanse i arbeidet med å styrke norsk som fagspråk.

– Forskningen er internasjonal, og det må språkpolitikken ta hensyn til. 44 prosent av stipendiatene i Norge er utlendinger, og vi er helt avhengig av dem. Derfor er vi nødt til å finne en god balanse. Utenlandske forskere skal integreres i det norske forskerfellesskapet, men ikke med tvang. Det handler om å gi et bedre tilbud, så flere kan lære seg norsk på en måte som ikke går ut over forskningen, sa Lind.

Statssekretær Oddmund L. Hoel mente problemene med tiltakene i den nye handlingsplanen var overdrevet, og at også akademiske arbeidsinnvandrere bør lære seg norsk.

– Det er det også mange som ønsker seg, men i dag er det mange steder for dårlige opplæringstilbud. Derfor vil vi gi institusjonene et økt ansvar, sa Hoel.

Lind oppfordret panelet til å «komme opp av skyttergravene» og se etter gode løsninger for norskopplæring som ikke innebærer tvang.

– Det er bra med en handlingsplan for norsk fagspråk, og det er mange gode tiltak i planen. Regjeringen bør legge vekk de få, kontroversielle forslagene som vil ramme urettferdig og gå ut over forskningen, og så bør vi se etter konstruktive løsninger sammen. Det er for eksempel klart at man kan ha sterkere norskkrav til de som søker seg til faste stillinger, sa Lind.

Handlingsplanen om norsk som fagspråk i akademia skal nå på høring.