– Lemper mer ansvar over på de ansatte

Utdanningskomiteens innstilling til Utsynsmeldingen er klar.
– Forskere og undervisere arbeider allerede over 46 timer i uken. Nå vil Stortinget at de skal løse enda flere oppgaver, uten ekstra ressurser.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind støtter forslaget om en bredere utredning av finansieringskategoriene, som behandles i Stortinget 1. juni

Slik kommenterer Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind komiteinnstillingen til Utsynsmeldingen, som ble lagt fram 26. mai. 

Hun hadde forventet større uenighet om regjeringens forslag.

– Jeg er redd dette vil gå ut over tilbudet til dagens studenter, og ut over de ansattes forskningstid.

Stortingsbehandlingen har endret lite på regjeringens forslag, og det er heller ikke mange mindretallsforslag i innstillingen. Jeg er overrasket over at det er så stor enighet om en melding som fjerner forskningsinsentiver, står i fare for å svekke små men viktige fagområder, og gir utdanningsinstitusjonene nye, store oppgaver uten å følge opp med nødvendige ressurser, sier Lind. 

Hun er fortsatt bekymret for konsekvensene av at institusjonene nå skal satse mer på etter- og videreutdanning og kortere studietilbud rettet mot arbeidslivets behov, uten at bevilgningene økes.

– Komiteen sier selv i merknadene at «når noe skal prioriteres opp må noe annet prioriteres ned», men de sier ikke hva. Jeg er redd dette vil gå ut over tilbudet til dagens studenter, og ut over de ansattes forskningstid. Særlig fordi alle insentiver på forskningssiden fjernes, samtidig som andre insentiver beholdes. Faren er at viktige fagmiljøer vil svekkes som følge av denne reformen, sier Lind.

Hun minner om at vitenskapelig ansatte allerede jobber i gjennomsnitt over 46 timer i uken.

SV og Rødt har fremmet et forslag om å utrede finansieringskategoriene i samarbeid med sektoren. Lind støtter dette.

– Prosessen fram mot meldingen var ikke god, og vi sitter fortsatt med mange ubesvarte spørsmål og bekymringer. Flere av disse deles også av komiteen. Det handler blant annet om å ta vare på små, men viktige fagmiljøer og å sikre gode kunstutdanninger. Stortingsbehandlingen har heller ikke svart på hvordan flercampusinstitusjoner kan sikres finansiering som tar vare på desentraliserte studietilbud. Så en bredere utredning er absolutt på sin plass, mener Lind.

Lind støtter også Høyres forslag om å bevare den såkalte EU-indikatoren.

Les mindretallets forslag her

Les Forskerforbundets innspill til Utsynsmeldingen her