Kartlegger arbeidsvilkårene i instituttsektoren

Forskerforbundet vil vite mer om hvordan de ansatte i instituttsektoren har det. En ny medlemsundersøkelse skal gi økt kunnskap om blant annet arbeidstid, forskningstid, akademisk frihet og opphavsrett.

Article Image

Spesialrådgiver Jon Wikene Iddeng

Nå er det vanlige (og uvanlige) folk i instituttsektoren sin tur. Forskerforbundet vil rette søkelyset mot arbeidsvilkårene i instituttsektoren, og har nylig sendt ut en medlemsundersøkelse. Undersøkelsen vil kartlegge:

  • arbeidstida og hvordan den fordeler seg
  • muligheten til egeninitiert forskning og karriereutvikling
  • akademisk frihet og ytringsfrihet
  • erfaring med digitalisering, åpen forskning og opphavsrett
  • effekter av eventuelle fusjoner
  • oppfatninger om stillingsstrukturen, mobilitet og samarbeid
  • og smått og stort om arbeidshverdagen

– Undersøkelsen omfatter alle våre medlemmer med hovedstilling i instituttsektoren, også ledere, fagspesialister og de i en administrativ eller teknisk stilling, forteller spesialrådgiver Jon Iddeng i fagpolitisk seksjon i Forskerforbundet.

Han mener instituttsektoren får ufortjent lite plass i den forskningspolitiske debatten.

– De store forskningsdebattene dreier seg ofte mest om universitets- og høyskolesektoren. Selv om instituttsektoren og de ansatte der er utrolig viktige for norsk forskning. Vi håper at en slik kartlegging kan bidra til å sette deres arbeidssituasjon på dagsordenen. Forrige undersøkelse vi gjennomførte i instituttsektoren ble gjort i 2014, så det er på høy tid, sier Iddeng.

Målet er økt kunnskap, økt oppmerksomhet – og ny politikk.

– Kunnskapsgrunnlaget fra denne undersøkelsen blir særlig viktig for å videreutvikle vår politikk og best mulig kunne jobbe for medlemmenes interesser i instituttsektoren. Vi håper følgelig at alle våre yrkesaktive medlemmer i sektoren vil svare, avslutter Iddeng.

Undersøkelsen er allerede sendt ut. Fristen for å svare er 12. februar.