Internasjonal erfaringsutveksling på kvinnedagen

Kjønnsbalanse i akademia var hovedtema da europeiske fagforeninger innenfor forskning og høyere utdanning var samlet i Brussel 8. mars. Hvor tror du kvinneandelen blant professorer er størst – i Norge eller Albania?

Article Image

Forskerforbundet var blant deltakerne da fagforeninger innenfor forskning og høyere utdanning var samlet til møte i Brussel 7. og 8. mars. HERSC (Higher Education & Research Standing Committee) er en komite i ETUCE (European Trade Union Committee for Education) hvor spørsmål av betydning for akademia diskuteres.

HERSC er en viktig arena for erfaringsutveksling og for felles påvirkningsarbeid om arbeidsvilkår, finansiering og styring av høyere utdanning og forskning, mener fagsjef Jorunn Dahl Norgård. 

– Kjønnsbalanse i akademia var naturlig nok et hovedfokus når vi var samlet på den internasjonale kvinnedagen. Vi fikk flere landrapporter om blant annet kvinneandel i vitenskapelig toppstillinger. Mye er likt med hensyn til strukturelle og kulturelle barrierer for likestilling, men det er interessant å merke seg at Albania har en kvinneandel blant professorer på 50 prosent, mens andelen i Norge er om lag 35, sier Norgård.

Et annet hovedtema var EU-kommisjonens ulike initiativer for å skape bedre karriereveier innenfor forskning og høyere utdanning. Kommisjonen jobber med utvikling av rammeverk for forskere og vitenskapelig ansatte og Forskerforbundets fagsjef var invitert til å presentere noe av det arbeidet som pågår i Norge.  

– Det er veldig positivt at EU-kommisjonen vier forskerkarrieren oppmerksomhet. Kommisjonen er fullt klar over utfordringer knyttet til midlertidighet og de vet at gode arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde forskertalenter. For Forskerforbundet er det viktig å holde seg godt orientert om disse initiativene og påvirke der vi kan – både nasjonalt og gjennom ETUCE, sier Norgård.

Hun var opptatt av de strukturelle betingelsene i sitt innspill til kommisjonen.

– Mitt hovedbudskap til kommisjonen var egentlig kort og greit: Økt fleksibilitet, synliggjøring og anerkjennelse av bredden i forskernes kompetanse kan løse noe. Men viktigst er likevel faste stillinger og langsiktighet i finansiering og rammebetingelser. Vi må investere i den ressursen forskerne utgjør, avslutter fagsjefen.

Les mer hos ETUCE:

Career development and gender equality in academia and research

International Women's Day 2023: ETUCE celebrates woman's rights and gender equality