Immaterielle rettigheter i arbeidsavtalen

Er du i tvil om dine immaterielle rettigheter anbefales du å ta kontakt med din tillitsvalgte som bistår deg videre, sier Forskerforbundets advokat Hildur N. Nilssen

Article Image

Immaterielle rettigheter er typisk oppfinnelser, åndsverk, design og varemerker. Arbeidsavtalene regulerer ofte overføring av immaterielle rettigheter på en måte som er fordelaktig for arbeidsgiver (virksomheten) og på bekostning av arbeidstakers rettigheter.

Forskerforbundets advokat Hildur N. Nilssen.png
Forskerforbundets advokat Hildur N. Nilssen

Forskerforbundet har særlig fokus på avtaler om overdragelse av åndsverk til arbeidsgiver. Utgangspunktet i norsk rett er at opphavsrett til åndsverk går over til arbeidsgiver i kraft av arbeidsavtalen. Dette gjelder i den grad det er nødvendig og rimelig for at arbeidsforholdet skal nå sitt formål. Regelen ivaretar partene i arbeidsavtalen med hensyn til overgang av opphavsrett i arbeidsforhold. Hvis arbeidsgiver skal gis rettigheter ut over dette, kreves særskilt avtale, forteller Nilssen.

Forskerforbundet oppfordrer våre medlemmer til å være særlig oppmerksom på avtaleklausuler om immaterielle rettigheter. Innholdet i klausulene må være forståelig for både arbeidstaker og arbeidsgiver, slik at rekkevidden av klausulene er klar både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

 

 

Les mer om Forskerforbundets arbeid med immaterielle rettigheter her: Immaterielle rettigheter - Forskerforbundet

Skriftlig arbeidsavtale

Husk at du har krav på en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av arbeidsforholdets varighet.

Du kan lese om minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen i arbeidsmiljølovens § 14-6 (Arbeidstilsynets nettsider).

I tillegg kan du i en arbeidsavtale blant annet avtale flyttegodtgjøring og tilleggsgoder som avis, fri telefon og bredbånd.

Det er ikke anledning til å avtale seg bort fra loven. Hvis en arbeidsavtale inneholder forhold som er i strid med bestemmelser i lov eller forskrift, vil avtalen ikke være gyldig på disse områdene, selv om den er underskrevet av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Hvis det for eksempel er avtalt en kortere oppsigelsestid enn det er anledning til i henhold til arbeidsmiljøloven, er det loven som gjelder.

Kilde: Arbeidstilsynets nettsider www.arbeidstilsynet.no