Håper ekstrabevilgning stanser kutt

På grunn av stor lønns- og prisvekst foreslår regjeringen å bevilge om lag en milliard kroner mer til universiteter og høyskoler i Revidert nasjonalbudsjett for 2023.
– Forhåpentligvis vil dette hindre de verste kuttene i en fortsatt presset sektor, sier Guro Lind.

Article Image

Guro Lind håper regjeringens ekstrabevilgning vil stanse planlagte kutt ved universiteter og høyskoler

Regjeringen la 11. mai fram sitt forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2023. På grunn av stor lønns- og prisvekst foreslår regjeringen å bevilge om lag en milliard kroner mer til universiteter og høyskolerUniversitets- og høyskolerådet understreker at de omfattende kuttene i sektoren ikke er reversert med en slik lønns- og priskompensasjon. Det er fremdeles gjennomført kutt på over 521 millioner kroner i statsbudsjettet for 2023.

– Denne ekstrabevilgningen er viktig, men den gjør ikke opp for de lave bevilgningene i statsbudsjettet for 2023.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind håper regjeringens ekstrabevilgning vil stanse planlagte kutt ved institusjonene i universitets- og høyskolesektoren.

– De siste månedene har vi sett hvordan en rekke universiteter og høyskoler har måtte planlegge kutt i stillinger og studietilbud. Forhåpentligvis vil denne milliarden sette en stopper for disse kuttene, sier Lind.

Hun mener den økonomiske situasjonen fortsatt gir grunn til bekymring.

– Denne ekstrabevilgningen er viktig, men den gjør ikke opp for de lave bevilgningene i statsbudsjettet for 2023. Skal vi lykkes med ambisjonene for norsk forskning og høyere utdanning, må regjeringen investere mer i kunnskap i høstens statsbudsjett, sier Lind.

Endringer i helseforvaltningen

Med Revidert nasjonalbudsjett la regjeringen også fram forslag til endringer i den nasjonale helseforvaltningen. Forskerforbundet har sammen med andre fagorganisasjoner kritisert prosessen bak endringene, som har vært lukket og forhastet.

Forskerforbundet vil nå diskutere forslaget til endringer med berørte lokallag.