Forventer bedre involvering

– Jeg forventer en statsråd som kjemper for å utvikle norsk forskning og høyere utdanning, og som involverer sektoren for å lykkes. Jeg gleder meg til å samarbeide med Sandra Borch, sier Guro Lind.

Article Image

Den nye statsråden må sette fart på arbeidet med å oppfylle løftene i regjeringsplattformen, mener Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

Regjeringen utnevnte fredag 4. august Sandra Borch til ny forsknings- og høyere utdanningsminister. Borch representerer Troms Senterparti på Stortinget, og har siden 2021 vært landbruksminister.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind representerer 25.000 forskere og kunnskapsarbeidere, og ønsker på vegne av dem Borch velkommen til jobben.

– Sandra Borch er en erfaren og profilert politiker, som jeg gleder meg til å samarbeide med. Jeg håper først og fremst at hun kommer raskt i gang, for nå har regjeringen bare to år på seg til å oppfylle ambisjonene i regjeringserklæringen, sier Lind.

I regjeringserklæringen har Senterpartiet og Arbeiderpartiet blant annet lovet en tillitsreform i kunnskapssektoren, økte grunnbevilgninger til universiteter og høyskoler, og flere faste jobber for forskere og undervisere.

– Vi var blant dem som applauderte da Hurdals-plattformen ble lagt frem, fordi den inneholdt ambisiøse løfter som ville øke kvaliteten på norsk forskning og høyere utdanning. Dessverre er det veldig mye som gjenstår før disse løftene er oppfylt. Nå må Borch sette fart på dette arbeidet, mener Lind.

Lind var i forkant av statsrådsutnevnelsen ute og krevde en statsråd som lyttet mer. Det er hun fortsatt opptatt av. 

– De siste to årene er det satt i gang en rekke politiske prosesser med for korte frister, liten involvering og for dårig kunnskapsgrunnlag. Jeg forventer at regjeringen involverer bedre, og at kunnskapspolitikken er kunnskapsbasert. Da vil regjeringen også få bedre resultater, sier Lind.