Forskerforbundet støtter årets TV-aksjon

Årets TV-aksjon går til Redd Barna og deres arbeid for barn rammet av krig og konflikt.
– Årets aksjon kunne ikke vært viktigere. Jeg oppfordrer alle til å støtte den som bøssebærer eller med et økonomisk bidrag, sier generalsekretær Birgitte Olafsen.

Article Image

Midlene i årets TV-aksjon går blant annet til læringssentre for flyktningebarn i Bangladesh. (Foto: Redd Barna)

Årets TV-aksjon går til Redd Barna og deres arbeid for barn rammet av krig og konflikt. Pengene skal blant annet gå til skolegang og fritidsaktiviteter, og hjelp til tidligere barnesoldater.

Forskerforbundet støtter innsamlingsaksjonen med en krone per medlem.

– Jeg tror nyhetsbildet og bildene fra flere grusomme kriger berører oss alle. Redd Barnas arbeid gir håp til noen av dem som uskyldig rammes av krigen. Jeg vil oppfordre våre medlemmer til å ta godt imot årets bøssebærere, eller å melde seg som bøssebærer selv, sier Olafsen.

Redd Barna er en partipolitisk og religiøst nøytral organisasjon, som baserer sitt arbeid på FNs konvensjon for barns rettigheter. Redd Barna Norge ble stiftet i 1946 forå hjelpe nettopp krigsbarn – da fra Tyskland og Østerrike.