Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ber Stortinget samarbeide om langtidsplanen

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning må følges av forpliktende finansiering. Det er budskapet fra Forskerforbundet og fire andre sentrale aktører i norsk forskning.
– Det beste er hvis finansieringen sikres gjennom et bredt forlik i Stortinget, mener Guro Lind.

17.01.2023

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

(Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind)

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er under behandling i Stortinget, med frist for avgivelse 7. februar. 

Forskerforbundet har i sine innspill lagt vekt på at planen er for lite forpliktende. Sammen med Universitets- og høyskolerådet, Forskningsinstituttenes fellesarena, Akademikerne og Akademiet for yngre forskere, har Forskerforbundet nå gått ut med et felles krav om at det må knyttes finansiering til langtidsplanen.

Samtidig er det kjent at SV har tatt initiativ til tverrpolitiske samtaler om planen. Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind har tidligere tatt til orde for et slikt forlik. Nå håper hun SVs initiativ fører fram.

– Vårt klare inntrykk etter flere møter på Stortinget, er at det er mye som forener på tvers av partiene. Alle ønsker en plan som gir retning og langsiktighet for norsk forskning, og alle ser behovet for forutsigbar finansiering. Jeg oppfordrer sterkt partiene til å utnytte dette handlingsrommet. Et forlik vil bety mye for norsk forskning, sier Lind.

  • Del denne siden: