Vil ha forlik for forskningsløft

– Vi trenger et tverrpolitisk forlik som sikrer langsiktighet og forutsigbarhet for norsk forskning, sa Guro Lind på Forskningspolitisk seminar 8. november. Og flere partier var positive til ideen.

Article Image

Foto: Julia Loge, Forskerforum

– Vi har en finansieringskrise i norsk forskning. Og ansvaret hviler ikke på én regjering eller ett parti. Nå trengs det tverrpolitisk samarbeid om et forskningsløft som strekker seg ut over hvert enkelt statsbudsjett, og som sikrer langsiktighet og forutsigbarhet i norsk forskning, sa Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

Hun utfordret stortingspolitikere fra Ap, Sp, Høyre, Venstre og SV, som debatterte finansiering av norsk forskning på Forskningspolitisk seminar 8. november.

SVs Freddy Øvstegård plukket opp tråden

– Da Kristin Halvorsen lanserte den første Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, var ideen å ha en slags Nasjonal transportplan for forskning. Vi må tilbake til den ånden, sa han, og oppfordret til et bredt forlik i Stortinget for å gjøre langtidsplanen mer forpliktende.

Både Kari-Anne Jønnes (H) og Abid Raja (V) var positive til å samarbeide på tvers av partigrensene. 

Guro Lind mener stortingsbehandlingen av langtidsplanen blir viktig.

– Regjeringen har dessverre lagt fram en langtidsplan som er lite forpliktende, og som skaper usikkerhet i stedet for forutsigbarhet for forskningsmiljøene. Jeg vil sterkt oppfordre partiene på Stortinget til å samarbeide om en mer forpliktende plan, som sikrer forutsigbar finansiering av norsk forskning, sier hun.