Avtale med Norsk Tannpleierforening om dobbeltmedlemskap

Vi har i dag inngått avtale om dobbeltmedlemskap med Norsk Tannpleierforening. Det innebærer at du kan være medlem i begge organisasjoner uten å betale dobbel kontingent.

Article Image

Avtalen ble signert av leder i Norsk Tannpleierforening Ann-Elin Instebø og Forskerforbundets generalsekretær Birgitte Olafsen.

Avtalen gir ansatte ved statlige etater/virksomheter, statlige og private forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner som er medlemsberettiget i begge organisasjoner, rett til dobbelt medlemskap uten å betale dobbel kontingent.

Forskerforbundet ivaretar dobbeltmedlemmenes interesser i alle saker av fagforeningsmessig karakter, så som lønnsforhandlinger, medbestemmelse, personalsaker, tillitsvalgtopplæring og forhold til hovedorganisasjonen. Vi vil også ivareta dobbeltmedlemmenes interesser i generelle forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål.

Norsk Tannpleierforening ivaretar dobbeltmedlemmenes faglige interesser. Norsk Tannpleierforening vil også ivareta dobbeltmedlemmenes interesser i forsknings- og utdanningspolitiske saker knyttet til eget fagområde, utarbeide lønnsstatistikker med mer.

Forskerforbundet har nå avtale om dobbeltmedlemskap med 11 fagforeninger.