Ansettelser i Forskerforbundets sekretariat

Hovedstyret har ansatt advokat Mariann Helen Olsen som leder for juridisk avdeling i Forskerforbundet. Hun tiltrer 11. april. Mariann Helen Olsen er i dag nestleder i juridisk avdeling, og har lang fartstid som arbeidsrettsadvokat i Forskerforbundet.

Advokat Mariann Helen Olsen

Advokat Mariann Helen Olsen

Hun har møterett for Høyesterett, og har tidligere bla. vært leder for Sekretariatet for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Mariann Helen Olsen overtar avdelingslederstillingen etter Ann Turid Opstad som går av med pensjon i 2023.

Ny kommunikasjonsrådgiver

Synne Freberg er ansatt i nyopprettet stilling som kommunikasjonsrådgiver i generalsekretærens stab. Hun kommer fra Finansforbundet der hun i dag er spesialrådgiver i markedsavdelingen. Synne Freberg har tidligere vært seniorrådgiver i organisasjonsavdelingen i Forskerforbundet med særlig ansvar for medlemsrekruttering. Hun tiltrer 1. juni.

To nye tariffmedarbeidere

Tariffseksjonen i arbeidslivsavdelingen får to nye medarbeidere fra 1. mai. Ingvild Irgens-Jensen er ansatt i stilling som advokat/spesialrådgiver og har mange års erfaring fra blant annet Naturviterne og Justis- og beredskapsdepartementet. Petter Sommervold er ansatt i stilling som seniorrådgiver og har flere års erfaring fra Yrkestrafikkforbundet.

Ansatte i Forskerforbundet