– Vi må organisere flere

Hvordan blir framtiden for kunnskapsarbeiderne? Og hva kan organisasjonene gjøre for å styrke kunnskapsarbeidernes posisjon? Det var blant spørsmålene da Forskerforbundet ved NTNU inviterte til seminar.

Article Image

Forskerforbundets lokallagsleder ved NTNU, Patric Wallin, åpnet seminaret

Forskerforbundet ved NTNU arrangerte 15. februar seminaret «Framtidens kunnskapsarbeid og organisasjonenes plass». Blant diskusjonene på dagsorden var «Fagforeningsarbeid i fremtiden», «Nåtidens og fremtidens kontorkonsepter», og «Arbeidstid og kultur». I salen satt medlemmer og tillitsvalgte fra ulike sektorer og virksomheter i Trøndelag, og Forskerforbundets hovedstyre som kombinerte seminaret med institusjonsbesøk i regionen.

Forskerforbundets leder Guro Lind innledet med et overordnet perspektiv på kunnskapsarbeidernes posisjon. Hun trakk fram to utviklingstrekk å være oppmerksom på.

– Både den norske arbeidslivsmodellen og den norske utdanningssektoren er i dag under press. I arbeidslivet er trenden mindre medbestemmelse og lavere organiseringsgrad. Innen forskning og høyere utdanning ser vi tendenser til markedsretting, samtidig som populistiske krefter utfordrer synet på kunnskap og vitenskap. Her har vi som fag- og interesseorganisasjon for kunnskapsarbeidere en stor jobb å gjøre, sa Lind.

Den nye Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, vedtas neste uke uten noen økonomiske forpliktelser. Folkehelseinstituttet har nylig vært gjennom en omfattende nedbemanning, og det samme skjer i Forskningsrådet. Lind mener det trengs en sterkere kunnskapsallianse for å overbevise politikerne om hvor skadelige slike kutt er for samfunnet.

– Kunnskapssektoren må koordinere seg bedre for å overbevise politikerne om verdien av å satse på kunnskap, og verdien av å satse på gode lønns- og arbeidsbetingelser for kunnskapsarbeiderne. I alle år har politikerne snakket om å bygge kunnskapssamfunnet, men nå ser vi tendenser til at det bygges ned, mener Lind.

Hun mener fagorganisasjonene har en viktig rolle å spille.

– Vi er nødt til å organisere flere, og skape større aktivitet på arbeidsplassene. Jo flere og mer synlige vi er, jo større er sjansen for gjennomslag. Målet må være at alle forskere og kunnskapsarbeidere i Norge ser det som helt naturlig å være fagorganisert, og aller helst i Forskerforbundet, sa Lind.