– Studiekvalitet krever tid til undervisning

Studiebarometeret viser at studentene jobber mer ved siden av studiene, mens tidsbruksundersøkelser viser at de ansattes tid til undervisning er under press.
– Hvis målet er økt studiekvalitet, må både studenter og undervisere sikres bedre tid, mener Guro Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Nokut presenterte nylig årets Studiebarometer. Studiebarometeret måler hvor tilfredse studentene er med utdanningen, og ble i år lagt fram for tiende gang. 

Hovedbildet i årets undersøkelse er at studentene jobber mer enn før, og at den samlede tilfredsheten med studiene går ned. Norsk studentorganisasjon er bekymret for utviklingen

Også Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind mener utviklingen er uheldig.

– Den økonomiske situasjonen er krevende for studentene, og tvinger mange til å bruke mindre tid på studiene. Det er svært uheldig. Vi mener studiefinansieringen må styrkes, sier Lind.

Samtidig som mange studenter får mindre tid til studier, får mange undervisere mindre tid til undervisning. Tidsbruksundersøkelser viser nemlig at de vitenskapelige ansatte har flere oppgaver enn før, og jobber stadig mer. Samtidig har studenttallene økt.

Når avisa Khrono snakker med sykepleiestudenter ved OsloMet, trekker de nettopp fram at det er for mange studenter å følge opp. 

– Hvis målet er økt studiekvalitet, kan det ikke bli for mange studenter for hver ansatt å følge opp. Studentene må ha tid til å studere, og de ansatte må ha tid til oppfølging. Det handler om det gode møtet mellom student og underviser, og det er under stadig større press, mener Lind.

Statsråd Ola Borten Moe har sagt han vil følge opp med å invitere studentorganisasjonene, fagmiljøer og relevante aktører i sektoren til møte.

– Hvis regjeringen vil øke studiekvaliteten, må den også ha et blikk for de ansattes arbeidssituasjon. Studiekvalitet og arbeidsvilkår henger nært sammen. Det handler blant annet om den såkalte faktorberegningen, som regulerer tiden som er satt av til undervisning. Den er mange steder ikke realistisk i dag, noe som til syvende og sist går ut over studentene. Vi har bedt om et møte med departementet for å diskutere utfordringene knyttet til de vitenskapelig ansattes tidsbruk. Det må bli en bedre balanse mellom oppgaver og ressurser, sier Lind.

Den siste tidsbruksundersøkelsen viser at de vitenskapelig ansatte i gjennomsnitt arbeider 46 timer i uka. Samtidig viser Forskerforbundets medlemsundersøkelse at hele 1 av 3 fast vitenskapelig ansatte vurdere å forlate akademia.

– Det er ikke bærekraftig å fortsette som nå, med stadig flere oppgaver å løse for de samme ansatte. Forskningen skyves til fritiden, og tiden som er satt av til undervisning strekker ikke til. Det er ikke slik vi lykkes med å tilby forskningsbasert utdanning for studentene, sier Lind.