– Stans kuttene i kunnskapssektoren

En rekke viktige kunnskapsinstitusjoner har de siste månedene måttet tåle betydelige kutt. – Kuttene kan få alvorlige konsekvenser, sa Guro Lind i sin tale til Forskerforbundets landsråd.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

De siste månedene har en rekke kunnskapsinstitusjoner fått betydelige budsjettkutt. Det gjelder blant annet Forskningsrådet, Nokut, Folkehelseinstituttet, Havforskningsinstituttet og Nasjonalbiblioteket

I tillegg er det økonomisk uro og kuttdiskusjoner ved en rekke institusjoner i universitets- og høyskolesektoren, som UiB, UiS, UiT, KHIO og Norges Musikkhøgskole.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind mener kuttene kan få alvorlige konsekvenser.

– Vi snakker om viktige nasjonale kunnskapsinstitusjoner med samfunnskritiske oppgaver knyttet til beredskap, verdiskaping, forskning og utdanning. Dette er kunnskapsløse kutt, mener Lind.

Hun blir ikke overrasket hvis nye kutt venter i både revidert budsjett og i høstens statsbudsjett.

– Det er for enkelt å kutte i kunnskapssektoren. Protestene er for forsiktige når regjeringen henter penger hos oss for å bruke på andre områder. Vi trenger en sterkere kunnskapsallianse som kan heve stemmen sammen, mener Lind.

Hun oppfordrer institusjoner, fagorganisasjoner og andre aktører til å få fram hvilke konsekvenser kuttene kan få.

– Havforskningsinstituttet har en nøkkelrolle i forvaltningen av en av våre viktigste naturressurser. FHI er en viktig del av norsk samfunnsbereskap. Det er klart at kutt på flere hundre millioner hos disse institusjonene rammer samfunnet vårt, sier Lind.

Landsrådet skal også behandle en uttalelse om temaet, som vedtas onsdag 29. mars.

Les Guro Linds debattinnlegg på Altinget.no – Kunnskapsløse kutt