Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn!

Gratulerer så mye med samenes nasjonaldag - ikke minst til våre medlemmer ved stolte samiske institusjoner som Arran (lulesamisk senter), Saemien Sijte (Sørsamisk museum), Sametinget, Samisk arkiv og Samisk høgskole.

Article Image