Vil se på postdoktorenes situasjon

Regjeringen er bekymret for arbeidssituasjonen til postdoktorene, og arbeider med endringer i lovverket. Det sier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).

Article Image

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgard Hoel (Sp), var invitert til å kommentere Forskerforbundets nye medlemsundersøkelse, som ble lagt fram på et webinar 29. november. 

Hoel takket for undersøkelsen, som han mente var et verdifullt kunnskapsgrunnlag også for regjeringen, og valgte å trekke frem postdoktorenes situasjon.

– Undersøkelsen viser at postdoktorene opplever mange utfordringer, spesielt knyttet til usikkerhet og manglende langsiktighet. Dette er vi i Kunnskapsdepartementet opptatt av å gjøre noe med, når vi nå skal se på Universitets- og høyskoleloven og revidere ansatt-forskriftene, sa Hoel.

Forskerforbundets leder Guro Lind er glad for signalene.

– Det er flott at Kunnskapsdepartementet deler våre bekymringer. Postdoktorene er en gruppe som er stemoderlig behandlet over tid. Undersøkelsen vår viser at bare 1 av 5 postdoktorer vil anbefale andre en forskerkarriere. Det er et sterkt signal om at vi må sikre postdoktorene større trygghet i jobben, og gi dem den oppfølgingen de etter lovverket har krav på, sier Lind.

Hun har tidligere slått alarm om en eksplosjon i bruken av postdoktorer. Ifølge lovverket skal postdoktorordningen være en kvalifiseringsstilling for en videre akademisk karriere, men i virkeligheten brukes ordningen i dag som en mulighet til å ansette vanlig forskerarbeidskraft i midlertidig stilling.

Dermed er postdoktorordningen også en viktig grunn til den høye midlertidigheten i universitets- og høyskolesektoren.

– Ola Borten Moe lovet å få midlertidigheten i UH-sektoren ned på nivå med arbeidslivet ellers. Nå er UH-loven oppe til revisjon, og vi forventer at regjeringen bruker denne muligheten til å stramme inn adgangen til midlertidighet, utfordret Lind.

Og Løkensgard Hoel lovet å bruke anledningen.

– Svaret på det er ja. Vi vi bruke denne anledningen når endringer i UH-loven skal legges frem før sommeren, lovet han.

Også rektor ved Universitetet i Bergen Margareth Hagen understreket at det er behov for mer fokus på postdoktorene. Hun mente forutsigbarhet i finansiering av sektoren er en nøkkel, og at tett dialog og samarbeid er nødvendig for å finne gode løsninger for vitenskapelige karrierer.

Nils Hallvard Korsvoll i Akademiet for yngre forskere trakk fram at rapporten bekrefter situasjonen for unge forskere og at de er særlig sårbare, og etterlyste blant annet mer fokus på sektormobilitet og karriereveier.