Vi støtter TV-aksjonen – sammen redder vi liv!

Forskerforbundet støtter årets TV-aksjon for Leger uten grenser, og oppfordrer medlemmer til å melde seg som bøssebærere.

TV-aksjonen 2022

Årets TV-aksjon "Sammen redder vi liv" støtter arbeidet til Leger Uten Grenser, som gir medisinsk behandling til dem som trenger det mest. Målet med årets TV-aksjon er å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone.

Leger uten grenser vil bruke pengene til å gi vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling. I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.

Forskerforbundet støtter TV-aksjonen med 1 krone per medlem, og oppfordrer medlemmer til å melde seg som bøssebærere.

– Leger uten grenser gjør en fantastisk jobb verden over. At aksjonen også fokuserer på verdien av forskning, forebygging og folkehelse, er positivt. Jeg oppfordrer alle til å støtte årets TV-aksjon, sier Forskerforbundets generalsekretær Birgitte Olafsen.