Treningsleir for drevne tillitsvalgte

Hvert år samles en gruppe av erfarne tillitsvalgte i Forskerforbundet for å utveksle tips og erfaringer, og lære mer om internasjonal forsknings- og arbeidslivspolitikk.
– Disse samlingene bidrar til enda bedre hjelp og støtte for våre medlemmer, sier fagsjef Jorunn Dahl Norgård.

Article Image

Tillitsvalgte fra Forskerforbundet, samlet i Brussel

Nylig besøkte en gruppe erfarne tillitsvalgte fra Forskerforbundet Brussel.

På dagsorden sto blant annet besøk hos den norske EU-delegasjonen og samtaler med internasjonal fagbevegelse. I tillegg til interne møter og erfaringsutveksling.

I alt tyve tillitsvalgte fra ulike sektorer fikk anledning til å lære mer om EUs forskningspolitikk og om aktuelle saker på arbeids- og sosialfeltet. De møtte også Ragnhild Solvi Berg fra kunnskapskontoret Norcore.

– Dette er fjerde gang vi arrangerer denne type samling for erfarne tillitsvalgte. I tillegg til økt kjennskap til Forskerforbundets internasjonale arbeid, er hovedmålet med disse seminarene at de tillitsvalgte skal komme sammen og ha tid til å diskutere ulike problemstillinger og saker de møter i tillitsvalgtrollen, sier Forskerforbundets fagsjef Jorunn Dahl Norgård.

Å være tillitsvalgt kan være krevende. Samlingen er en anledning for drevne tillitsvalgte til å utveksle erfaringer.

– Ved å lære av hverandre, blir våre tillitsvalgte enda dyktigere i å bistå medlemmer, delta i forhandlinger og sørge for medbestemmelse. Det er veldig viktig for oss, uttaler Norgård.

Også Forskerforbundets hovedstyre besøkte Brussel. De kombinerte et ordinært styremøte med samtaler med spesialutsending for forskning Geir Arnulf og spesialutsending for utdanning Mads Gravås, begge fra Norges delegasjon til EU. De møtte også visegeneralsekretær i Education International, Haldis Holst og generaldirektør i ETUCE, Susan Flocken.

– EU har stor påvirkning på norsk forsknings- og høyere utdanningspolitikk. Jeg er veldig glad for at hovedstyret fikk anledning til å møte kunnskapsrike representanter fra både EU-delegasjonen og europeisk og internasjonal fagbevegelse. Begge deler er viktig for våre medlemmer og for den jobben vi styre skal gjøre som styre, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

Forskerforbundet er medlem av Education International (EI) og samarbeider særlig aktivt med den europeiske regionen  i EI, ETUCE.