Slo hull på forskermyten

– Mange tror at forskeryrket er en bekvem og trygg jobb. Virkeligheten er stadig tøffere konkurranse, stor usikkerhet og mye ubetalt merarbeid, sa klimaforsker Bjørn Samset til Unios inntektspolitiske konferanse.

Article Image

Bjørn Samset

Bjørn Samset er seniorforsker ved forskningsinstituttet CICERO. Han tok ordet på Unios inntektspolitiske konferanse for å gi forsamlingen et blikk inn i forskerhverdagen.
 – Jeg er privilegert som får arbeide som forsker. Det er mitt drømmeyrke. Men det er også veldig lange arbeidsuker, lite ferie og lav lønnsutvikling. Selv jeg som henter inn millioner i finansiering, lever hele tiden med en usikkerhet for framtida i jobben, sa Samset.

Forskerforbundets leder Guro Lind mener det er viktig at flere får ta del i forskerhverdagen.

– Jeg tror mange har et bilde av at forskere har sikker jobb, god tid og høy lønn. Det bildet stemmer dessverre ikke. Virkeligheten er at forskere ofte er midlertidig ansatt i årevis, jobber i gjennomsnitt 46 timer i uken, og har lav lønnsutvikling. Konkurransen og krysspresset i forskerkarrieren er knallhard, og gjør at mange velger å avslutte forskerkarrieren. Det er viktig at vi får frem dette virkelighetsbildet, sier Lind.

Hun viser til to ferske undersøkelser som slår fast at forskerne taper lønnskampen.

– En ISF-rapport fra høsten 2021 viste at statsansatte forskere taper mot utdanningsgrupper i privat sektor. En SSB-rapport fra februar i år viser at ansatte med forskerutdanning i staten har hatt svært beskjeden lønnsvekst. Årets lønnsoppgjør må snu denne utviklingen, sier Lind.