Opprop: Slå ring rundt norsk forskning

Sammen med UHR, NSO og Abelia har Forskerforbundet tatt initiativ til et opprop til støtte for langsiktig og forutsigbar finansiering av norsk forskning. Du kan signere oppropet her.

Article Image

Det er Abelia, Norsk Studentorganisasjon og Universitets- og høgskolerådet som sammen med Forskerforbundet har tatt initiativ til oppropet. Vi håper så mange som mulig vil støtte og dele denne oppfordringen om å sikre finansieringen av norsk forskning.

Forskning er avgjørende for å løse de store samfunnsutfordringene Norge og verden står overfor. Norge står foran en krevende, grønn omstilling til et liv etter oljen, som vil kreve store investeringer i kunnskap, teknologi og innovasjon. Norsk samfunnsberedskap er helt avhengig av sterke forskningsmiljøer, hvis vi skal være forberedt på en ny pandemi eller nye sikkerhetsutfordringer i framtiden.

Forskning er en langsom og kompleks prosess, og det tar tid å bygge opp fremragende forskningsmiljøer. Investerer vi mindre i forskning i dag, vil vi få mindre tilbake i tiårene foran oss. Uroen rundt Norges Forskningsråd og norske forskningsbevilgninger gir grunn til bekymring. Å sette prioriterte forskningsprosjekter på vent, kan gi alvorlige konsekvenser for norsk forskning.

Det vil også ramme en generasjon av unge forskere som er helt avhengig av ekstern finansiering.

Uroen rundt Norges Forskningsråd kommer på toppen av en allerede mangelfull forskningssatsing. I statsbudsjettet for 2022 ble bevilgningene til universitetene og høgskolene kuttet med over 1 milliard kroner. Også fremtiden til flere viktige byggeprosjekter i kunnskapssektoren, er nå høyst usikker.

Vi krever derfor:

1. Stortinget må samle seg om en løsning som sikrer løpende, forutsigbar og langsiktig finansiering av norsk forskning

2. Norske forskningsbevilgninger må styrkes. Over tid bør forskningsbevilgningene opp på samme nivå som våre naboland

3. Styringen av norsk forskning må bygge på prinsippet om akademisk frihet for forskerne, faglig autonomi for institusjonene, og dialog og samarbeid mellom myndigheter og organisasjoner.

Signer oppropet her