Ny medlemsundersøkelse om forskerhverdagen: Vil ikke anbefale å bli forsker

Færre forskere vil anbefale andre en forskerkarriere. 1 av 3 fast ansatte vurderer å slutte i akademia.
– Dette må være bunnpunktet. Nå forventer jeg at alle som kan bidra tar tak og gjør noe med forskernes arbeidssituasjon, sier Guro Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Forskerforbundet har denne høsten gjennomført en medlemsundersøkelse blant medlemmer i vitenskapelig stilling. Det er første gang en slik undersøkelse er gjennomført, og mer enn 4400 medlemmer har svart. Svarene er urovekkende.

  • Bare 1 av 3 unge forskere, og bare 1 av 5 postdoktorer, vil anbefale andre unge en forskerkarriere
  • 1 av 3 fast vitenskapelig ansatte vurderer å slutte i akademia
  • Bare 1 av 10 midlertidig ansatte vurderer sannsynligheten for fast jobb i akademia som relativt stor
  • Kvinner oppgir i langt større grad enn menn arbeidspress som en viktig årsak til å slutte i akademia

Forskerforbundets leder Guro Lind mener svarene må føre til handling.

– Da Akademiet for yngre forskere for fem år siden spurte unge forskere om de ville anbefale andre en forskerkarriere, svarte halvparten ja. Nå har andelen falt til 1 av 3. Denne utviklingen kan ikke fortsette. Dette må være bunnpunktet. Det haster å gjøre noe med forskernes arbeidssituasjon, hvis vi ikke vil miste forskere samfunnet vårt er helt avhengige av, sier Lind.

Kombinasjonen av høyt arbeidspress, liten mulighet for fast jobb og relativt lav lønn er problematisk, mener Lind.

– Å være forsker er selve drømmeyrket for mange. Undersøkelsen viser at våre medlemmer elsker å forske, og er stolte av jobben sin. Samtidig ser unge forskere at de utenfor akademia kan få fast jobb med mindre arbeidspress og høyere lønn. Hvis akademia vil holde på forskertalentene, må rammebetingelsene bedres. Det betyr flere faste jobber, bedre balanse mellom jobb og fritid, og mer konkurransedyktig lønn. Og det er et politisk ansvar, sier Lind.

Medlemsundersøkelsen kan leses her / English summary