Manglende FRIPRO-år gir stor usikkerhet for forskerne

Selv om Forskningsrådet signaliserer en FRIPRO-utlysning i 2023, er om lag en milliard kroner til fri grunnforskning ute av forskningsbudsjettene. Forskerforbundet oppfordrer Stortinget til å sikre forskerne større forutsigbarhet når statsbudsjettet for 2023 skal behandles.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Uroen rundt Forskningsrådet har skapt stor usikkerhet blant forskere i forkant av statsbudsjettet for 2023. Og i budsjettproposisjonen heter det at «eitt av tiltaka fører til at det ikkje blir tildelt midlar til nye FRIPRO-prosjekt i 2023». Samtidig signaliserer Forskningsrådet i en pressemelding at det vil utlyses FRIPRO-midler i 2023, med tildeling i 2024.

Forskerforbundets leder Guro Lind sier kjernen i saken er at ett år med FRIPRO-midler er fjernet fra norsk forskningsfinansiering.

– Etter mye uro, er det positivt at Forskningsrådet ser etter løsninger som kan gi en mykere landing for norsk forskning. Men det er uansett slik at ett års FRIPRO-bevilgning er tatt ut av norsk forskningsfinansiering, med de alvorlige konsekvensene det kan få. Jeg er fortsatt bekymret for om vi vil klare å holde på våre unge forskertalenter med et slikt nivå på tildelingene. Vi snakker om nærmere en milliard kroner som er borte, sier Lind.

«At vi står over ett år er ikke et resultat av at denne regjeringen har redusert bevilgningene, men en følge av dårlig økonomistyring i Forskningsrådet», uttalte forskningsminister Ola Borten Moe. For forskerne betyr dette lite. Lind oppfordrer stortingspolitikerne til å finne sammen på tvers av partigrenser for å sikre større forutsigbarhet – ikke minst for de unge forskerne.

Uten ekstra bevilgninger, er Lind bekymret for at unge forskere vil søke seg bort fra forskningen.

– Vårt håp er at partiene på Stortinget i budsjettprosessen vil se behovet for en ekstra bevilgning til fri grunnforskning, som kan sikre løpende finansering av viktige forskningsprosjekter for samfunnet vårt. Regjeringens mål har vært å legge fram et trygt budsjett i en urolig tid. Skal vi sikre trygg økonomi og god samfunnsberedskap i framtiden, er vi nødt til å investere i forskning, sier Lind.