Leter etter svar om forskeryrket

Hva gjør forskeryrket attraktivt – og hva er årsakene til at noen velger å forlate det? Forskerforbundet leter etter svar i en ny medlemsundersøkelse.

Article Image

Spesialrådgiver Jon Wikene Iddeng

Hvor attraktivt er det å være forsker? Det vil Forskerforbundet finne ut. Vi sender derfor i disse dager ut en undersøkelse til medlemmer i vitenskapelig stilling ved ulike forskningsinstitusjoner. Spesialrådgiver Jon Wikene Iddeng er ansvarlig for medlemsundersøkelsen.

– Det finnes en del etablerte sannheter om forskere. For eksempel at arbeidspresset er stort, at det tar lang tid å få en fast og noenlunde trygg jobb, at lønna ikke er så god, men også at man er privilegert med spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver og stor grad av frihet. Nå vil vi forsøke å kartlegge grundigere hvordan de vitenskapelig ansatte selv oppfatter forskerhverdagen, sier han.

Undersøkelsen går ut til 13.800 vitenskapelige medlemmer ved universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak.

– Undersøkelsen er ikke bare rettet mot forskere, men også alle i kombinerte stillinger. Mange vitenskapelige ansatte jobber i første rekke med undervisning, og vi er like interessert i deres svar, understreker Iddeng.

Nå håper han mange vil svare. Medlemmer som har spørsmål til undersøkelsen, kan kontakte Jon Wikene Iddeng på e-post.