Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Full støtte til lærernes streik

Forskerforbundet stiller seg fullt og helt bak lærernes streik i kommunesektoren.
– Det er skuffende at KS velger å opptre så lite kunnskapsbasert og konsekvent feiltolke den offisielle statistikken fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU), mener Forskerforbundets leder Guro Lind.

30.08.2022

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

(Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind)

Lærerne er i streik i kommunesektoren. Både Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag streiker for å sikre lærerne bedre lønnsutvikling. 

Forskerforbundet støtter streiken. Leder Guro Elisabeth Lind mener lærerne har en meget god sak.

– Tallgrunnlaget er krystallklart. Lærerne har hatt dårlig lønnsutvikling, og fortjener et lønnsløft. Jeg er også overrasket over at arbeidsgiver bevisst velger å feiltolke tallene fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU). KS opptrer skuffende lite kunnskapsbasert, mener Lind.

Tallene viser at lærerne siden 2004 har et betydelig lønnsetterslep sammenlignet med andre yrkesgrupper i KS.

– Lærerorganisasjonene har vår fulle støtte i streiken. Jeg håper KS tar situasjonen på alvor og kommer lærerne i møte. Det handler om rekrutteringen til læreryrket og kvaliteten på norsk skole, avslutter Lind.

  • Del denne siden: