Full støtte til lærernes streik

Forskerforbundet stiller seg fullt og helt bak lærernes streik i kommunesektoren.
– Det er skuffende at KS velger å opptre så lite kunnskapsbasert og konsekvent feiltolke den offisielle statistikken fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU), mener Forskerforbundets leder Guro Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Lærerne er i streik i kommunesektoren. Både Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag streiker for å sikre lærerne bedre lønnsutvikling. 

Forskerforbundet støtter streiken. Leder Guro Elisabeth Lind mener lærerne har en meget god sak.

– Tallgrunnlaget er krystallklart. Lærerne har hatt dårlig lønnsutvikling, og fortjener et lønnsløft. Jeg er også overrasket over at arbeidsgiver bevisst velger å feiltolke tallene fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU). KS opptrer skuffende lite kunnskapsbasert, mener Lind.

Tallene viser at lærerne siden 2004 har et betydelig lønnsetterslep sammenlignet med andre yrkesgrupper i KS.

– Lærerorganisasjonene har vår fulle støtte i streiken. Jeg håper KS tar situasjonen på alvor og kommer lærerne i møte. Det handler om rekrutteringen til læreryrket og kvaliteten på norsk skole, avslutter Lind.