Forventer at Borten Moe tar grep

– Bruken av «faste midlertidige» forskere kan ikke fortsette. Eftedal-saken må føre til politisk endring, mener Forskerforbundets leder Guro Lind etter at seniorforsker Ingrid Eftedal i går ble sagt opp.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Lind

24. mars ble det klart at seniorforsker Ingrid Eftedal, som har arbeidet ved NTNU i rundt 20 år, blir sagt opp. Oppsigelsessaken har fått stor oppmerksomhet fordi Eftedal er en av mange «faste midlertidige» - fast ansatte forskere som hele tiden er avhengig av å hente inn eksterne midler for å beholde jobben.

Forskerforbundets leder Guro Lind mener saken må bli en vekker for hele forskningssektoren.

– Denne saken er alvorlig av så mange grunner. Det er en håpløs forvaltning av ressursene i norsk forskning. Eftedal er jo åpenbart en meget kompetent medarbeider med mye å bidra med. Vi kan heller ikke tilby forskere slike arbeidsvilkår hvis vi vil at forskningen skal tiltrekke seg unge forskertalenter. Dette viser også hvordan man sminker midlertidighetsstatistikken i universitets- og høyskolesektoren, ved at faste forskere i realiteten er midlertidig ansatt. I tillegg er behandlingen av Eftedal rett og slett hjerterå. Ingen arbeidstakere skal behandles slik, mener Lind.

Hun mener det må bli slutt på at enkeltforskerne tar all risiko, mens institusjonen går fri.

– Risikoen ved ekstern finansiering må flyttes fra enkeltforskeren og over på institusjonsnivå. Fast ansatte må behandles som fast ansatte, selv om deler av forskningsfinansieringen kommer fra eksterne midler. Mange forskningsmiljøer får dette til, fordi de planlegger godt, mener Lind.

Hun håper Eftedal-saken fører til politisk endring.

– Ola Borten Moe har lovet at bruken av midlertidige ansettelser i universitets- og høyskolesektoren skal ned på nivå med samfunnet for øvrig. Det må også bety at bruken av «faste midlertidige» opphører. Vi forventer at statsråden tar grep, avslutter Lind.