Forskerforbundets hederspris til Kristin Ran Choi Hinna

Kristin Ran Choi Hinna fra Høgskulen på Vestlandet ble denne uken tildelt Forskerforbundets hederspris. Hinna har gjennom mange år lagt ned en imponerende innsats som hovedtillitsvalgt, hovedstyremedlem og leder i Forskerforbundets fagpolitiske forening for lærerutdanning.

Article Image

Kristin Ran Choi Hinna mottar hedersprisen av nestleder Kristian Mollestad

Hedersprisen ble tildelt Hinna i Bergen 24. oktober, av Forskerforbundets nestleder Kristian Mollestad. Han la vekt på Hinnas mangeårige og allsidige arbeid i forbundet.

– Fra klubbstyremedlem og klubbleder, til lokallagsleder og hovedtillitsvalgt; fra styremedlem, nestleder og leder i en av Forskerforbundets fagpolitiske foreninger til hovedstyremedlem i Forskerforbundet. I tillegg en aktiv debattant i Forskerforum, og en aktiv og produktiv fagperson. Dette er en veldig fortjent hederspris, sa Mollestad under utdelingen.

Hinna ledet blant annet Forskerforbundets lokallag gjennom en krevende fusjonsprosess mot den nye Høgskulen på Vestlandet. Parallelt med arbeidet som tillitsvalgt ved HVL, har hun vært en viktig pådriver for Forskerforbundets fagpolitiske forening for lærerutdanning.

– Du er et arbeidsjern av dimensjoner. Du har kombinert virket som tillitsvalgt, med en faglig karriere. Du har vært en avgjørende drivkraft bak Forskerforbundets sentrale lærerutdanningskonferanse, og en aktiv debattant i media for å styrke lærerutdanningene. Samtidig har du klart å holde deg orientert innenfor matematikkdidaktikk, og vært forfatter for fire store lærebøker i matematikkdidaktikk i lærerutdanningen. I dag er du instituttleder ved lærerutdanningen, sa en imponert Mollestad.

Forskerforbundets hederspris ble etablert i 2013, som en særskilt utmerkelse som tildeles «medlemmer som over en samlet periode på 10 år har hatt tillitsverv i lokallag eller fagpolitisk forening».