Ber Stortinget styrke forskningsbudsjettet

Midler til unge forskere, bedre grunnfinansiering av universiteter og høyskoler, stans i internasjonale kutt, og penger til museumsforskning. Det var blant Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet i budsjetthøringene denne uken.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Forskerforbundet har deltatt på budsjetthøringer i fire stortingskomiteer. Målet er å få på plass midler som styrker et i utgangspunktet svakt forskningsbudsjett.

Tirsdag 25. oktober ga forbundsleder Guro Elisabeth Lind sine innspill til Utdannings- og forskningskomiteen.

– Mitt viktigste innspill til komiteen var å sikre friske midler å søke på for de unge forskerne. Den økonomiske stiuasjonen i Forskningsrådet har gjort en allerede tøff konkurranse om forskningsmidler enda hardere, og det er stor usikkerhet i forskningsmiljøene. Vi står i fare for å miste forskere samfunnet vårt sårt trenger. Vi har derfor bedt komiteen om å prioritere midler til unge forskertalenter, sier Lind.

Lind ba også komiteen om å stanse de foreslåtte kuttene i internasjonalt kunnskapssamarbeid. Du kan lese Forskerforbundets innspill til Utdannings- og forskningskomiteen her

Forskerforbundet har også levert høringsinnspill til Helse- og omsorgskomiteen, Næringskomiteen og Familie- og kulturkomiteen.

Hos Helse- og omsorgskomiteen ba Forskerforbundet om tiltak mot den høye midlertidigheten for forskere i helseforetakene, og tok til orde mot budsjettkuttene for Folkehelseinstituttet.

Situasjonen i instituttsektoren stod i fokus hos Næringskomiteen. Forskerforbundet mener grunnbevilgningene til forskningsinstituttene må opp. Det er også et problem at hele åtte departementer har en realnedgang i forskningsbevilgningene på mer enn to prosent.

Hos Familie- og kulturkomiteen argumenterte Lind for at tiltakene i musumsmeldingen må følges opp med midler, blant annet til stipendiater ved museene. Også fagkompetansen ved arkivene må ivaretas bedre.