– Akademia sløser fortsatt med kvinnelig talent

Den internasjonale kvinnedagen er en viktig påminnelse om at vi må gjøre mer for å ta vare på kvinnelige talenter i forskningen, mener Forskerforbundets leder Guro Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

«Det er en markant ubalanse mellom kvinner og menn i norsk forskning. Det største problemet er at kvinner fortsatt er underrepresentert på høyere stillingsnivåer i så å si alle fag. Det er langt flere mannlige enn kvinnelige professorer, mens det er flere kvinnelige enn mannlige studenter. Det er også flere kvinner enn menn ansatt i midlertidige stillinger.» 

Slik oppsummerer Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) kjønnsbalansen i norsk forskning i dag.

Forskerforbundets leder Guro Lind er opptatt av at det er strukturene som må forandres, ikke de kvinnelige forskerne.

– Vi må slutte å snakke om hva som skal til for at kvinner lykkes i akademia og heller spørre: Hvorfor mister akademia så mange dyktige kvinner? Dessverre har kvinner fortsatt en lengre og vanskeligere vei til topps i akademia enn menn, sier Lind.

I en undersøkelse gjort av Akademiet for yngre forskere, var det markant flere kvinner enn menn som ikke ville anbefale andre unge en forskerkarriere. Hovedårsaken var den store jobbusikkerheten.

– Kombinasjonen av utrygge ansettelsesforhold med høy bruk av midlertidige stillinger, en gjennomsnittlig arbeidsuke på 46 timer, og lav lønnsutvikling for langtidsutdannede i offentlig sektor, kan virke avskrekkende for mange unge som vurderer en akademisk karriere. Ikke minst gjelder det for kvinner, tror Lind.

Mye av likestillingsarbeidet som gjøres ved institusjonene, er fokusert på kursing og mentorordninger, for å øke kvinnenes kompetanse. Lind mener det er å starte i feil ende.

– Slike kurs er helt sikkert godt ment, men jeg mener det er systemet som må utfordres. Kvinnene finnes, og de har kompetansen. Det er kvinneoverskudd både blant masterstudenter og stipendiater. Da virker det åpenbart at kvinner møter flere hindringer enn menn på veien fram til en vitenskapelig toppstilling. De hindringene må institusjonene jobbe mer systematisk og helhetlig for å fjerne, avslutter hun.

Les mer om Forskerforbundets politikk for likestilling