Unios koronarapport lansert

Er vi beredt for neste krise ? Unios koronautvalg for beredskap og krisehåndtering la frem sin rapport på Arendalsuka. Rapporten inneholder ti viktige tiltak for bedre beredskap før neste krise.

Lansering av Unios koronarapport i Arendal

Lansering av Unios koronarapport i Arendal

Utvalget har vært ledet av Silje Naustvik, nestleder i Unio og i Norsk sykepleierforbund, og hun presenterte Unios koronarapport på Arendalsuka.

Naustvik innledet med å si at landet ikke var beredt på en pandemi, til tross for at nettopp det sto øverst i den nasjonale trusselvurderingen.

– Det til tross, har profesjonene i Unio vist ekstrem omstillingsevne, blant annet på bekostning av HMS og arbeidstider, sa Naustvik. Dette viser også Unios tillitsvalgtundersøkelse, laget av Fafo.

Rapporten inneholder ti viktige tiltak for bedre beredskap før neste krise:

  1. Lag beredskapsplaner for å ivareta og koordinere viktige samfunnsfunksjoner under en krise.
  2. Styrk offentlig sektor betydelig som en forutsetning for å sikre landets beredskap.
  3. Øk bemanningen av kvalifiserte ansatte i yrker med kritiske samfunnsfunksjoner.
  4. Etablér beredskapslagre og nasjonal produksjon av legemidler og livsviktige varer.
  5. Sørg for HMS for ansatte i sterkt berørte yrker og rammevilkår som rekrutterer og beholder.
  6. Bruk medbestemmelsesapparatet og de tillitsvalgte mer i en krisesituasjon.
  7. Gjennomfør planlegging og trening for ulike sannsynlige kriser på tvers av sektorer.
  8. Finansier beredskapsrelatert forskning over statsbudsjettet.
  9. Sikre logistikk og transport av livsviktige varer og ressurser under en krise.
  10. Bevar den høye tilliten i samfunnet gjennom gode velferdsordninger, styrking av den norske modellen og små forskjeller.

 

Les mer og last ned rapporten her