Tredje svake forskningsbudsjett denne høsten: – Stortinget evner ikke å prioritere forskning

Heller ikke budsjettforliket mellom Ap, Sp og SV gir noen satsing på forskning og høyere utdanning.
– Nå må en samlet sektor mobilisere for et forskningsløft fram mot budsjettkonferansen i mars, mener Guro Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Regjeringspartiene og SV ble tirsdag 29. november enige om en budsjettavtale om statsbudsjettet for 2022. Avtalen innebærer få endringer innenfor forskning og høyere utdanning. Det kuttes i petroleumsforskning, til fordel for grønn forskning, og Nordland kunst- og filmhøgskole reddes. Pensjonskuttet for universitets- og høyskolesektoren, som flere har advart mot, endres ikke. Kuttene i grunnfinansieringen opprettholdes. Det kommer ingen friske midler til Forskningsrådet. Studentene er skuffet over at studiestøtten ikke økes.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind mener resultatet av budsjettavtalen er problematisk.

– I den situasjonen Norge står i, blir det svært problematisk å ikke prioritere forskning og høyere utdanning. Skal vi lykkes med det grønne skiftet og omstillingen av norsk økonomi, kan vi ikke ha forskningsbudsjetter på sparebluss, sier Lind.

Hun mener budsjettet er det tredje dårlige forsøket denne høsten.

– Det startet med Solberg-regjeringens forslag til budsjett, og fortsatte med Støre-regjeringens tilleggsproposisjon. Når heller ikke budsjettforliket leverer, viser det et Storting som ikke evner å prioritere forskning og høyere utdanning. Taperne er i første omgang studenter og forskere, men til syvende og sist er det norsk økonomi og samfunnsliv som taper når universitetene må kutte eller Forskningsrådet får mindre penger å dele ut, mener Lind.

Nå oppfordrer hun hele forskningssektoren til å mobilisere fram mot budsjettkonferansen i mars 2022.

– Norsk forskning tåler ikke et enda et grått budsjett. Skal vi løse de store samfunnsutfordringene, møte regionale utdanningsbehov og omstille norsk økonomi, må en større del av samfunnets ressurser brukes på kunnskap. Hurdalsplattformen lover slutt på ABE-kuttene, økte grunnbevilgninger til universitetene og en økning av forskningsinnsatsen i tråd med tre-prosentsmålet. Da haster det med å komme i gang, avslutter Lind.