Krever forskningsløft

Flere faste forskerstillinger, økte investeringer i forskning og høyere utdanning, og en tillitsreform i hele kunnskapssektoren. Det står på toppen av Forskerforbundets ønskeliste til en ny regjeringserklæring.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth LInd

Torsdag 23. september møtes Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti til regjeringssonderinger på Hurdalsjøen Hotell utenfor Oslo.

Forskerforbundet har levert sine anbefalinger til de tre partiene.

– Regjeringserklæringen vil være svært viktig for hva slags forskningspolitikk som skal gjennomføres de neste fire årene. Vårt håp er at de rødgrønne partiene vil øke forskningsinnsatsen for å få fart på det grønne skiftet, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

Hun påpeker at veksten i forskningsbudsjettet har vært lavere enn veksten i statsbudsjettet som helhet de siste årene. Denne trenden må snus.

– Skal vi lykkes med den store omstillingen Norge står overfor, må en større andel av samfunnets ressurser brukes på forskning og utdanning. Forskerkarrieren må gjøres tryggere og mer attraktiv, og de som forsker og underviser må sikres bedre rammebetingelser, sier Lind.

Hun mener formuleringene i de tre partienes stortingsprogrammer gir grunn til forhåpninger.

– Alle de tre partiene ønsker en tillitsreform i kunnskapssektoren, og det forventer vi at følges opp i regjeringserklæringen. Det må bety økt autonomi for institusjonene, mindre målstyring og rapportering, og økt faglig frihet for de ansatte. Ikke minst bør det bety økte grunnbevilgninger for både universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, mener Lind.

Les hele Forskerforbundets innspill her