Klart for tillitsreform

– Det er et stort gjennomslag for forskere og andre kunnskapsarbeidere at regjeringen vil gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor, jubler Forskerforbundets leder Guro Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Arbeiderpartiet og Senterpartiet la i dag fram sin regjeringserklæring – Hurdalsplattformen. I den heter det at «et av regjeringens viktigste prosjekter er en tillitsreform i offentlig sektor». Reformen skal gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester, og skal utformes i tett samspill med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter. Regjeringen vil også styrke trepartssamarbeidet og rettighetene ansatte har til å bli involvert i alle viktige prosesser, og «sikre at offentlige ledere har opplæring i den norske arbeidslivsmodellen og trepartssamarbeidet».

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind mener reformen representerer et retningsskifte.

– Dette er et etterlengtet retningsskifte for våre medlemmer. De vitenskapelig ansatte har opplevd at stadig økende målstyring og rapportering har stjålet tid fra forskning og undervisning, og kunnskapsarbeidere i hele offentlig sektor har etterlyst mer faglig skjønn og større medbestemmelse på jobben. Derfor er dette et viktig gjennomslag for oss, sier Lind.

På Forskningspolitisk seminar i 2020 holdt hun selv foredraget «Fem steg mot en tillitsreform i kunnskapssektoren», og hun har tatt opp temaet ved en lang rekke anledninger.

Nå gleder hun seg til å bidra.

– Det er bra at regjeringen legger opp til at en slik reform må utformes av partene i fellesskap. Nå kan vi mobilisere det beste i den norske arbeidslivsmodellen, og finne løsninger som skaper bedre tjenester og mer tid til kjerneoppdraget. Våre medlemmer er klare til å bidra, avslutter Lind.