Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Om Hjernekraftprisen

Hjernekraftprisen 2021

Forskerforbundet kunngjør med dette «Hjernekraftprisen 2021». Send inn din fortelling om betydningen av forskning og utviklingsarbeid og bidra til å synliggjøre viktigheten av hjernekraften til våre medlemmer! Frist for innsending er fredag 3. september 2021.

12.05.2021

Hjernekraftprisen 2021

(Hjernekraftprisen 2021)

Formålet med prisen er å synliggjøre hvilken rolle forsknings- og utviklingsarbeid har i samfunnet vårt og hvilken viktig jobb våre medlemmer gjør på mange områder. Bidraget skal være en fortelling om hvorfor forskning og utviklingsarbeid (FoU) er viktig og hvilken betydning det har for samfunnet. Hjernekraftprisen skal bidra til å etablere en større forståelse for satsing på FoU og kunnskap som viktige investeringer for framtida, og løfte betydningen av dette arbeidet for fremtidens velferd, nærings- og samfunnsutvikling, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.

Alle medlemmer av Forskerforbundet kan sende inn bidrag, uavhengig av stilling og arbeidssted.

Bidrag kan formuleres i ulike sjangre og medier, enten det er i form av en kronikk, et essay, en film, en utstilling eller andre måter å presentere budskapet om betydningen av FoU-aktivitet på. Bidraget bør kommunisere godt til et allment publikum.

Prisen er på til sammen 200 000 kroner, og fordeles på én eller flere vinnere. En jury kårer vinnere av Hjernekraftprisen ut fra en vurdering av hvilke(t) bidrag som har best kvalitet og formidlingsevne. Juryen består av Tora Aasland (tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister), Andreas Tjernshaugen (forfatter og redaktør i Store norske leksikon), sittende leder i Norsk studentorganisasjon og Guro Elisabeth Lind (leder i Forskerforbundet). Les mer om tidligere tildelinger av Hjernekraftprisen her.

Prisen deles ut på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 9. november 2021.

Prisvinnerene blir kunngjort på Forskerforbundets nettsider.

Retningslinjer for bidragene til Hjernekraftprisen:

  1. Innsender av bidrag må være medlem av Forskerforbundet.
  2. Prisen tildeles på grunnlag av kvalitet, originalitet og formidlingsglede, samt på grunnlag av hvor godt bidraget kommuniserer til et allment publikum.
  3. Bidraget kan ikke ha blitt premiert tidligere, men kan være offentliggjort.
  4. Tekstbidrag må ikke overstige 8000 tegn (inkl. mellomrom). Bidrag som faller utenfor denne rammen blir ikke vurdert.
  5. Audiovisuelle bidrag som film eller lydspor må være under 10 minutter lang. Bidrag som faller utenfor denne rammen blir ikke vurdert.
  6. Bidragene kan være på norsk eller engelsk. Bidrag kan også være på samisk, dersom norsk eller engelsk oversettelse / teksting inkluderes.
  7. En bidragsyter kan ikke levere mer enn to bidrag. Bidragene vurderes for seg.

Audiovisuelle bidrag må gjøres tilgjengelig for nedlasting, alternativt sendes inn på minnepinne.

Bidragene sendes til: eller Forskerforbundet, Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo innen fredag 3. september 2021.

  • Del denne siden: