Hederspris til Syse og Bergan

Forskerforbundets Hederspris er tildelt Jonn Syse og Inger-Lise Eriksrud Bergan, begge mangeårige tillitsvalgte i Forskerforbundet ved Universitetet i Sørøst-Norge. Vi gratulerer!

Article Image

F.v. Jonn Syse, Inger-Lise E. Bergan, Guro Elisabeth Lind og Berit Bratholm

Jonn Syse har vært tillitsvalgt i flere roller for Forskerforbundet ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i til sammen 12 år i flere perioder i en tid med store endringer og flere fusjoner. I perioden 2005 til 2007 var Jonn styremedlem og plasstillitsvalgt, og deretter fra 2010 styremedlem og fakultetstillitsvalgt for Fakultet for helsevitenskap ved daværende Høgskolen i Vestfold. Siden 2014 har Jonn vært sekretær og derved lokallagsstyrets «nav» i å holde oversikt. Vervet som tillitsvalgt i de 12 årene har han kombinert med stillingen som universitetslektor i sosiologi ved USN. Høsten 2020 gikk han av med pensjon ved fylte 70 år og avsluttet dermed også sin lange og trofaste tjeneste for Forskerforbundet ved USN.

Inger-Lise Eriksrud Bergan har vært tillitsvalgt for Forskerforbundet i 15 år. Hun var i lang tid i ledende posisjoner som leder og hovedtillitsvalgt ved Høgskolen i Telemark. De siste fem og et halvt årene har hun vært leder for lokallaget ved Universitetet i Sørøst-Norge og fakultetstillitsvalgt ved USNs største fakultet. Vervet som tillitsvalgt og leder har hun kombinert med stilling som universitetslektor i Sport Management ved campus Bø. Inger-Lise deltok aktivt i fusjonsplanene med Universitetet i Agder inntil disse ble avsluttet og fusjonen mellom Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold var en realitet fra 2016. Etter fusjonen i 2016 har Inger-Lise vært leder for et voksende lokallag ved USN frem til 1. august 2021.

Hedersprisen ble delt ut av Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind og hovedstillitsvalgt Berit Bratholm i Forskerforbundet ved USN på et arrangement i Åsgårdstrand mandag 9. august.

Forskerforbundets hederspris er en særskilt utmerkelse som kan tildeles medlemmer som over en samlet periode på 10 år har hatt tillitsverv i lokallag eller fagpolitisk forening.