Hederspris til Olaf B. Styrvold

Forskerforbundets Hederspris er tildelt Olaf B. Styrvold, mangeårig hovedtillitsvalgt ved UiT Norges arktiske universitet. Vi gratulerer Olaf med velfortjent pris!

Article Image

Ellen Karoline Dahl og Olaf B. Styrvold

Prisen ble overrakt av nåværende hovedtillitsvalgt Ellen Karoline Dahl på en markering i Tromsø mandag 13. desember.

Olaf B. Styrvold har hatt en rekke verv i lokallaget ved UiT. Han var styremedlem i perioden 2011–2012, styreleder i perioden 2012–2016, og ble valgt til hovedtillitsvalgt i 2016. Han gikk av som hovedtillitsvalgt 1. august 2021.

I lokallagets nominasjon av Olaf B. Styrvold til Hedersprisen trekkes det fram at Styrvold er en engasjert tillitsvalgt som brenner for medbestemmelse, arbeidsmiljø, likestilling og organisasjonen UiT. Han er konstruktiv, analytisk, kunnskapsrik, arbeidsom og han er opptatt av menneskene som arbeider ved UiT. Han har som tillitsvalgt bidratt til å fremme kjønnsbalanse, tatt saker til nemnd og har bidratt til at flere stipendiater har fullført graden.

Styrvold er sosial, pratsom, vennlig og behandler alle med respekt. Han er god på historikk og er en gravende tillitsvalgt som finner gode løsninger for medlemmene. Han arbeider systematisk og er velformulert både skriftlig og muntlig. Han snakker høyt – og bruker stemmen bevisst når det trengs.

Olaf B. Styrvold har også vært desisor for Forskerforbundet 2016–2021 og var dirigent for representantskapsmøtet 2021.

Vi gratulerer Olaf B. Styrvold med Forskerforbundets Hederspris!

Forskerforbundets hederspris er en særskilt utmerkelse som kan tildeles medlemmer som over en samlet periode på 10 år har hatt tillitsverv i lokallag eller fagpolitisk forening.