Hederspris til Kristin Dæhli

Kristin Dæhli er tildelt Forskerforbundets hederspris for sine mange år som tillitsvalgt ved NTNU. Prisen ble delt ut på årsmøte i lokallaget fredag 19. mars 2021. Vi gratulerer!

Article Image

Kristin Dæhli (foto: Nina Lødøen / FF NTNU)

Kristin Dæhli har hatt ulike tillitsvalgtroller i Forskerforbundet siden 1986. I perioden 1999–2007 var Kristin hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved NTNU i 100% frikjøp. Videre var hun i tiden 2014–2021 tillitsvalgt i Forskerforbundet ved NTNUs sekretariat (full tid 2014–2018, 50% 2019–2021). I rollen som hovedtillitsvalgt har hun vært styremedlem i lokallagets styre. I hele perioden har Dæhli vært en sentral, tydelig og innflytelsesrik stemme, sentralt i Forskerforbundet og ved NTNUs lokallag.

Kristin har sittet tre perioder i Forskerforbundets Hovedstyre, først som varamedlem 2007–2009, deretter som ordinært medlem 2010–2012. På representantskapsmøtet i 2018 ble Kristin forbundets første direktevalgte nestleder. Hun har hatt denne rollen først i 50% stilling i 2019–2020, og i 100% stilling f.o.m. 1. februar 2021.

Vi gratulerer Kristin Dæhli med hedersprisen!

hederspris-02-kristin-daehli-2021.jpg
F.v. Hovedtillitsvalgt Lisbeth Aune, Kristin Dæhli og avtroppende lokallagsleder Jon Anders Risvaag

Her kan du bli bedre kjent med Kristin og hennes mangeårige innsats som tillitsvalgt lokalt og sentralt i Forskerforbundet: Tillitsvalgtrollen før og nå

Forskerforbundets hederspris er en særskilt utmerkelse som kan tildeles medlemmer som over en samlet periode på 10 år har hatt tillitsverv i lokallag eller fagpolitisk forening.