Fronter bærekraft på Unios første kongress

For første gang i historien møtes delegater fra alle tretten medlemsforbund i Unio til kongress. Forskerforbundets nestleder Kristin Dæhli vil løfte forskningens betydning for bærekraftsmålene.

Unio-kongress 2021 Logo

Unio-kongress 2021

8. og 9. desember går Unios historiske kongress av stabelen. Dessverre ikke på Sundvolden som planlagt, men som digital kongress som følge av nye og strengere koronatiltak.

Kongressen skal være et politisk verksted der Unios medlemsforbund møtes for å diskutere og vedta politikk på sentrale samfunnsområder – lønnsdannelse, beredskap og bærekraft. Og nettopp bærekraft vil være Kristin Dæhlis fokus på kongressen.

– Alle FNs 17 bærekraftsmål bygger på forskningsbasert kunnskap. For å nå målene er vi avhengig av forskningsbaserte løsninger. Forskerforbundet mener det må komme tydelig fram i politikken vi skal utmeisle i løpet av kongressen, sier hun.

Hun mener forskningens betydning ofte underspilles når bærekraft diskuteres.

– En stor del av Forskerforbundets medlemmer jobber i kombinerte stillinger med både forskning og undervisning. Det betyr at de har ansvar for at bærekraft inngår som et sentralt perspektiv i studentenes utdanning. Dette gjelder ikke bare for de rene profesjonsutdanningene, men for all høyere utdanning. Denne bredden mener vi bør framkomme klarere i Unios politikk, utdyper Dæhli.

Det må også bety at akademisk frihet løftes fram i arbeidet med bærekraft, mener hun.

– Det er en forutsetning at forskningen er troverdig og etterprøvbar, for at vi vil ta til oss ny kunnskap som endrer vår adferd i bærekraftig retning. Troverdige forskningsresultater krever at vi etterlever det lovfestede kravet om akademisk frihet, samt ordninger med etterprøving av forskningsresultater. Derfor er akademisk frihet så sentralt i bærekraftarbeidet, avslutter hun.