Forventer penger på bordet i vårens lønnsoppgjør

Mens offentlig ansatte viste moderasjon i 2020, ble lønnsveksten i industrien høyere enn forventet.
– Denne våren er det våre medlemmers tur, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Hvert år legger Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) fram en rapport som viser lønnsutviklingen i samfunnet. 15. februar ble de foreløpige tallene for 2020 offentliggjort, og de tyder på at offentlig ansatte viste større moderasjon enn industrien i pandemiåret 2020.

  • Lønnsveksten i industrien er foreløpig beregnet til 2,25 prosent
  • I varehandelen er lønnsveksten beregnet til hele 3,5 prosent
  • For ansatte i helseforetakene (Spekter) er lønnsveksten beregnet til 1,75 prosent
  • For ansatte i staten er lønnsveksten beregnet til 1,8 prosent, men for ansatte utenfor Forsvaret er lønnsveksten beregnet til bare 1,4 prosent i fjor

– Disse tallene slår fast at offentlig ansatte har vist størst moderasjon. Og det i et år hvor mange offentlig ansatte har lagt ned en ekstraordinær innsats for fellesskapet, sier Lind.

Som eksempler trekker hun fram undervisere som har hatt stort merarbeid med å legge om til digital undervisning, ofte uten å bli kompensert, og ansatte i helsesektoren som har et spesielt tøft år bak seg.

– På grunn av den vanskelige situasjonen i norsk økonomi, valgte vi å vise moderasjon i fjorårets oppgjør. Så viser tallene at andre har vært langt mindre moderate, og forsynt seg av kaken de ba oss om å avstå fra. Det er ekstremt provoserende, og gjør det helt uaktuelt å vise den samme moderasjonen i årets oppgjør, sier Lind.

Hun er spesielt opptatt av at statsansatte ligger 0,3 prosentpoeng under frontfaget, mens industrien selv ligger et halvt prosentpoeng over.

– Dette gjør at våre medlemsgrupper sakker akterut lønnsmessig, og er både urettferdig og svært problematisk i et samfunnsperspektiv. Signalet dette sender er at det ikke lønner seg å ta en lang utdanning, og vil svekke rekrutteringen til forskeryrket, sier Lind.

I tillegg til at statsansatte kommer dårligere ut enn industrien, er det stor forskjell i lønnsutviklingen mellom gruppene i staten. Forsvaret ligger nemlig godt over frontfaget, mens resten ligger under.

– For andre år på rad har Forsvaret forsynt seg av lønnsmidlene på bekostning av andre grupper statsansatte. Det er helt uakseptabelt, og gjør at vi må se på hvordan oppgjøret i staten gjennomføres. Det kan ikke være slik at ulike grupper i staten kommer helt ulikt ut etter samme oppgjør, sier Lind.

I tillegg til å lede Forskerforbundet, leder Lind Unio Stat, som organiserer alle statsansatte under Unio-paraplyen. Vårens lønnsoppgjør er et såkalt «mellomoppgjør», men Lind varsler allerede nå at hun forventer at utviklingen fra fjoråret kompenseres.

– Staten må legge penger på bordet hvis den vil unngå konflikt. I år det våre medlemmers tur, slår hun fast.