Forskere og kliniske ernæringsfysiologer streiker ved sykehusene

Unio er i streik ved sykehusene, og flere av Forskerforbundets medlemmer er tatt ut i streik. – Lønna for viktige utdanningsgrupper ved sykehusene er for lav, sier Forskerforbundets leder Guro Lind.

Guro Lind på besøk hos streikende medlemmer ved Kreftregisteret (OUS)

Guro Lind på besøk hos streikende medlemmer ved Kreftregisteret (OUS)

Meklingen i Spekter-området førte ikke fram, og fra 4. juni er derfor 313 Unio-medlemmer i streik ved sykehusene. Også en rekke medlemmer av Forskerforbundet er i streik. Forskerforbundet organiserer over 1100 medlemmer i sykehussektoren. De fleste jobber enten innen forskning, eller som kliniske ernæringsfysiologer.

– Streiken i Spekter omfatter ikke bare sykepleiere, men også andre viktige utdanningsgrupper. Forskerforbundets medlemmer er helt uunnværlige i utviklingen og driften av helse-Norge, sier Guro Elisabeth Lind.

Hun satte av første streikedag til besøk hos medlemmer på streikevakt i Oslo-området.

– Lønna for viktige utdanningsgrupper ved sykehusene er for lav. For mange av våre medlemmer kommer dette i tillegg til en situasjon med svært høy bruk av midlertidige ansettelser. Derfor er denne streiken viktig, sier Lind.