Dro på digital lokallagsturne

Pandemien satte en stopper for reisevirksomheten, men Forskerforbundets nestleder Kristin Dæhli har brukt våren på digitale møter med lokallagene.
– Veldig nyttig og veldig hyggelig, sier hun.

Article Image

Kristin Dæhli

Et møte med Forskerforbundet ved Stavanger Museum 28. juni ble det foreløpig siste i nestlederens digitale lokallagsturne, som har sendt henne landet rundt i møter med lokallag innenfor arkiv, bibliotek og museum, helse, forvaltning, instituttsektor og akademia.

– Gjennom det siste året har vi savnet kontakten med lokallagene våre. Vanligvis er vi jo mye ute og reiser, og møter lokallagene der de er. I tillegg møter vi tillitsvalgte på kurs og seminarer, men de har også vært avlyst det siste året. Digitale møter kan ikke erstatte slike møteplasser, men det har vært veldig nyttig og veldig hyggelig å møte så mange forskjellige lokallag de siste månedene, sier Dæhli.

Hun er imponert over innsatsen som er lagt ned i et vanskelig år.

– Vi har et stort mangfold av lokallag, som er veldig ulike i både størrelse og arbeidsområde. Men felles for alle er at jeg møter ivrige og dedikerte tillitsvalgte som står på for medlemmene. De har hatt ekstra mye å gjøre det siste året, og fortjener en stor takk for innsatsen, mener Dæhli.

Nedstengningen har slått ulikt ut i ulike sektorer, men noen opplevelser går igjen.

– En stor utfordring har vært at nye ansatte ikke får møte kollegene sine, og at nye ledere ikke kjenner medarbeiderne sine. Mitt inntrykk er at dialogen mellom ansatte og ledelse mange steder er svekket, sier hun.

De tillitsvalgte ved Stavanger Museum kunne blant annet fortelle om utfordringer knyttet til fusjoner og organisasjonsendringer. Det er de ikke alene om. Dæhli sier det er noen typer saker som dukker ofte opp i møtene.

– Flere tar opp mangelfull medbestemmelse, og midlertidige ansettelser er også en gjenganger. Omstillingsprosesser, regionalisering og fusjoner er krevende for mange. Ansatte oppdager fort at lønns- og arbeidsbetingelsene har vært svært forskjellige i de ulike virksomhetene. Det er flere tillitsvalgte som rapporterer at det har vært vanskelig å få arbeidsgiver med på å utjevne disse forskjellene, forteller Dæhli.

Nestlederen lover å ta med innspillene videre.

– Lokallagene deler erfaringer vi lærer mye av, og som vi bruker aktivt i utviklingen av ny politikk og i vårt påvirkningsarbeid. Vi er helt avhengige av slike tilbakemeldinger, så det blir flere lokallagsbesøk etter sommeren. Men da håper jeg vi også kan møtes ansikt til ansikt, avslutter hun.