Day Zero: Vil skolere tillitsvalgte i bærekraft

Partssamarbeidet bør brukes til å finne gode lokale klimaløsninger, mener Forskerforbundets nestleder Kristin Dæhli. Hun vil skolere tillitsvalgte i bærekraftsarbeid.

Article Image

Kristin Dæhli

Onsdag 10. februar er Universitetet i Bergen vertskap for den årlige bærekraftskonferansen Day Zero, som i år er heldigital. Unio arrangerer en workshop kalt “Profesjonene og bærekraftsmålene», hvor Forskerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet møter kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup til diskusjon.

Forskerforbundets nestleder Kristin Dæhli deltar i panelet. Hun er opptatt av hvordan partssamarbeid og medbestemmelse kan bidra i arbeidet med bærekraftsmålene.

– Partene i arbeidslivet har over hundre års erfaring med å finne gode lokale løsninger i vanskelige spørsmål. La oss bruke den erfaringen for å finne gode klimaløsninger, sier Dæhli.

Hun tar til orde for bedre skolering av de tillitsvalgte.

– Regjeringen og institusjonenes oppgave er å sørge for gode rammer for medbestemmelse og skikkelig involvering av de ansatte. Så er vår oppgave som fagforening å gi våre tillitsvalgte god skolering i bærekraftsspørsmål. Dette er noe vi i Forskerforbundet arbeider med, sier hun.

Du kan følge webinaret der Dæhli diskuterer dette direkte, kl 15.30 onsdag 10. februar: https://www.facebook.com/events/2502052066765003/