Ber Stortinget stramme inn adgangen til åremål

Ved kunstfagutdanningene i Norge er de fleste underviserne midlertidig ansatt.
– Adgangen til åremål bør strammes inn av hensyn til de ansatte, fagmiljøet og kvaliteten på utdanningene, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Kunstutdanningene har i dag en adgang til å ansette i åremål i undervisnings- og forskerstillinger «når skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet». Formålet med bestemmelsen var opprinnelig at den skulle benyttes unntaksvis for å kunne ansette en «aktivt utøvende kunstner på høyt internasjonalt nivå» for en tidsavgrenset periode, slik at kunstnerskapet ble opprettholdt og én spesiell kunstfaglig retning ikke skulle dominere en utdanning over lang tid. Statistikken viser at slik fungerer det ikke.

Andel midlertidig ansatte i undervisningsstillinger ved kunstutdanningene
Arkitektur og designhøyskolen51 %
Kunsthøyskolen i Oslo55 %
Musikkhøyskolen32 %
UiB, Fakultet for kunst, musikk og design36 %
Kunstakademiet i Trondheim (NTNU)85 %
Kunstakademiet i Tromsø (UiT)39 %

– Bruken av åremål viser at denne adgangen misbrukes grovt, og bidrar til skyhøy midlertidighet. Hvorfor er det greit å skalte og valte slik med de kunstfaglig ansatte? Ingen har presentert gode argumenter for hvorfor dette er akseptabelt i kunstutdanningene, men ikke andre steder, sier Lind.

I kunst- og musikkutdanningene er det mange utøvende kunstnere og musikere ansatt i deltidsstillinger eller som timelærere. De færreste av dem tilhører et internasjonalt toppsjikt, men mange prøver å kombinere livet som aktiv utøver med livet som vitenskapelig fagperson og underviser. De har dermed mindre mulighet enn fast ansatte på heltid til å bygge opp undervisningsfaglig kompetanse, delta i det faglig-administrative planarbeidet og drive forsknings- og utviklingsarbeid. Når en så stor andel er ansatt for en avgrenset periode på åremål, begrenses dette ytterligere.

– Resultatet av dagens åremålsadgang er at mange ansatte mangler stillingstrygghet, forutsigbarhet og dermed også akademisk frihet. Situasjonen med stort gjennomtrekk av fagansatte har dessuten negative konsekvenser for fagmiljøet og kvaliteten i utdanningene. Som det framkommer av flere oppslag i pressen, er situasjonen alvorlig, sier Lind.

Hun ber Stortinget om å rydde opp.

– Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget har nå Universitets- og høyskoleloven til behandling. De har dermed en unik sjanse til å bedre kvaliteten på utdanningene og arbeidsvilkårene til mange personer innen kunstfagutdanningene. Det ville betydd mye for både ansatte og studenter å stramme inn adgangen til åremål, avslutter Lind.

Les mer:

Full gjennomtrekk for kunsten? (khrono.no)
Lærer med utløpsdato (musikkultur.no)