Advarer mot for rigide regler

Nye retningslinjer for eksportkontroll må i minst mulig grad legge begrensninger på norsk forskning og forskningssamarbeid, mener Guro Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Utenriksdepartementet er i ferd med å utarbeide nye retningslinjer for eksportkontroll. Ifølge nettavisen Khrono legges det blant annet opp til at universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter som skal «overføre kunnskap om lisenspliktige varer og teknologier, samt annen kunnskap som kan anvendes til militær bruk til utenlandske borgere», må søke Utenriksdepartementet om lisens for å gjøre dette. Også veiledning, seminarer og konferanser defineres som kunnskapsoverføring. Forskningsinstituttet Sintef er blant dem som er bekymret for hvilke konsekvenser de nye retningslinjene kan få for norsk forskning

Forskerforbundets leder Guro Lind deler bekymringen.

– Hvis regelverket blir for rigid, vil det få negative konsekvenser for norsk forskning og forskningssamarbeid. Ikke minst gjelder dette forskning på de store samfunnsutfordringene som regjeringen selv har prioritert i langtidsplanen. Jeg mener derfor målet må være å begrense forskernes og institusjonenes frihet så lite som overhodet mulig, sier Lind.

Hun er også redd for at nye retningslinjer kan skape unødvendig mye byråkrati.

– Forskerne må allerede forholde seg til en lang rekke rapporteringskrav, så et stort byråkrati knyttet til internasjonalt forskningssamarbeid er det siste vi trenger. Jeg håper UD i det videre arbeidet viser forståelse for forskernes arbeidssituasjon, sier Lind.

Lind deltok tidligere i år på et møte mellom PST og Utdanningskomiteen på Stortinget, der nettopp dette var temaet. Der tok hun opp nødvendigheten av å ivareta den akademiske friheten, og advarte mot en for sterk politisk styring av hvem som får lov til å arbeide eller studere ved norske utdanningsinstitusjoner.