– Vi når ikke bærekraftmålene uten forskerne

– Forskere og undervisere er helt sentrale i arbeidet for å nå bærekraftmålene, mener Kristin Dæhli. I en ny rapport undersøker Fafo profesjonenes bærekraftarbeid.

Foto: Anette Hansen, KS

Foto: Anette Hansen, KS

Hvordan står det til med engasjementet for – og kunnskapen om – FNs bærekraftmål hos tillitsvalgte lærere, sykepleiere og forskere? Har profesjonene nok kunnskap om bærekraftmålene og samarbeider de godt nok for å nå dem? Det var spørsmålet som ble stilt da forskningsstiftelsen Fafo inviterte til frokostmøte og rapportlansering 11. november. Rapporten «Med mål om bærekraft», utarbeidet på oppdrag fra Unio, viser at profesjonene er på rett vei, men også at det er et godt stykke igjen.

Forskerforbundets nestleder Kristin Dæhli deltok under rapportlanseringen.

– Rapporten viser at kunnskap og engasjement knyttet til FNs bærekraftmål varierer blant Forskerforbundets og Unios tillitsvalgte. Bevisstgjøring og kompetanse blir viktig. Vi i Forskerforbundet inkluderer derfor bærekraftmålene i vår tillitsvalgtopplæring, i tillegg til at vi gjennomfører interne tiltak som ny reisepolicy, digitale kursplattformer og fornuftig bruk av profileringsartikler, sier Dæhli.

Bærekraftarbeidet er nedfelt i Forskerforbundets verdiplattformog arbeidsprogram. Dæhli er opptatt av at forskningsbasert kunnskap er viktig for å oppnå bærekraftmålene.

– Alle 17 bærekraftmål er basert på kunnskap som forskning har framskaffet, og kunnskap og forskning er avgjørende for å realisere målene. Både forskere og undervisere spiller en sentral rolle i arbeidet med å nå bærekraftmålene, som produsenter og formidlere av kunnskap. Det er også viktig å ha et helhetlig perspektiv på bærekraftmålene og se dem i sammenheng, mener Dæhli.

Vilkårene for dette er fri forskning og formidling.

– Akademisk frihet er et sentralt utgangspunkt for å styrke forskningens troverdighet og gyldighet. Vi ser dessverre at forskere som publiserer sin forskning og deltar i det offentlige ordskiftet på kontroversielle forskningsfelt, som blant annet klima- og kjønnforskning, opplever trusler og trakassering. Å beskytte den akademiske friheten er derfor også en viktig del av bærekraftarbeidet, avslutter Dæhli.