– Svært skuffende med nye kutt i UH-sektoren

Universitetene og høyskolene må tåle ytterligere kutt i regjeringens tilleggsproposisjon for statsbudsjettet.
– Stikk i strid med regjeringsplattformen, mener Forskerforbundets leder Guro Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Regjeringen Støre la 8. november fram sin tilleggsproposisjon for statsbudsjettet for 2022. Bevilgningene til statlige universiteter og høyskoler er der redusert med nye 40 millioner kroner.

– Dette er svært skuffende nyheter, og stikk i strid med Hurdalsplattformen. Da Jan Tore Sanner la fram Solberg-regjeringens siste budsjett, var vår oppsummering at universiteter og høyskoler var taperen. Dette budsjettet gjør situasjonen verre, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen Støre vil «auke basisfinansieringa for universitet og høgskular». Tilleggsproposisjonen bidrar ikke til å oppfylle dette løftet.

– Vi merker oss at regjeringen i arbeidet med statsbudsjettet for 2023 vil vurdere hvordan ABE-ordningen kan erstattes med mer målrettede prosesser, og at den også vil se nærmere på virkningene av en ny pensjonsmodell i sektoren. Men det er ingen unnskyldning for å gjøre nye kutt i den øvrige grunnfinansieringen. Jeg vil på det sterkeste oppfordre Stortinget til å endre dette i den videre budsjettprosessen, sier Lind.

Den store satsingen på det høyere utdanningsbudsjettet er nærmere 100 millioner til desentralisert utdanning – blant annet en ny høyskole på Nesna.

– Det er flott at regjeringen vil styrke utdanningstilbudet i distriktene, men det er håpløst å la studenter og forskere ved andre studiesteder betale for denne satsingen, avslutter Lind.