Vil mobilisere de lokale tillitsvalgte

I en felles uttalelse oppfordrer staten og fagforeningene om å bruke det lokale partssamarbeidet for å finne gode løsninger sammen i en vanskelig tid.
– Vi er klare, sier Unio stat-leder Guro Elisabeth Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Partene i staten kom i dag med en felles uttalelse der de oppfordrer tillitsvalgte og ledere om å ta i bruk det lokale partssamarbeidet.

Leder av Unio stat, Guro Elisabeth Lind, er svært glad for uttalelsen.

– Gode felles prosesser sikrer at vi også i krisetider kan komme fram til gode og omforente løsninger. Dette gjelder både på sentralt og lokalt nivå. Jeg håper denne felles uttalelsen kan gi støtte til Forskerforbundets tillitsvalgte i tiden fremover, sier Lind.

Lind forteller at Forskerforbundet får en del tilbakemeldinger om arbeidsgivere som setter partssamarbeidet «på vent» under koronakrisen. Det har hun lite til overs for.

– Mange løfter fram verdien av godt partssamarbeid i disse dager. Men vi ser også enkelte arbeidsgivere som uttaler at de ikke har tid til medbestemmelse og partssamarbeid nå. De som mener det har misforstått. Partssamarbeid er ingen salderingspost - men en kilde til bedre beslutninger. Det er i krevende tider medbestemmelsen er aller viktigst, sier hun.

I uttalelsen heter det blant annet:

Partene lokalt må ha respekt for hverandres situasjon og roller, samt legge forholdene til rette for åpne og gode prosesser. Tillitsvalgte må kobles på så tidlig at de kan bidra til gode, lokale løsninger.

Ikke minst er partsamarbeidet viktig i en krisesituasjon, som setter store krav til smidighet og behovet for å finne hurtige løsninger sammen og samtidig sikre ivaretakelse av de ansatte.

Vi sentrale parter oppfordrer til frivillig å stille opp for hverandre og bistå dersom behovet melder seg. Dette er en dugnad hvor alle krefter trengs.