Utvalg vil styrke forskning i museumssektoren

I en fersk rapport foreslås en rekke tiltak for å styrke forskningsinnsatsen ved norske museer.
– Nå må kulturministeren følge opp, sier Guro Elisabeth Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

I januar i år nedsatte Kulturdepartementet et utvalg for å se på hvordan man kan styrke forskningen i museumssektoren. Utvalget har nå lagt fram rapporten «Vilje til forskning».

Leder av Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind, tar imot rapporten med åpne armer.

– Jeg er veldig glad for at forskningen i museumssektoren nå løftes fram. Dette er en del av forsknings-Norge som får alt for lite støtte og oppmerksomhet. Nå forventer jeg at kulturministeren følger opp utvalgets anbefalinger, sier Lind.

Hun roser rapporten for å komme med konkrete og konstruktive tiltak.

– Utvalgets anbefalinger er gode, og helt i tråd med Forskerforbundets museumspolitikk. Jeg er glad for at rapporten er tydelig på at alle skal forske, at Forskningsrådets akkrediteringskrav er for rigide, at Kulturdepartementet bør ta en mer aktiv rolle i forskningspolitikken, og at museene må arbeide mer systematisk med å utarbeide planer for forskningsvirksomheten. Hvis utvalgets forslag blir gjennomført, vil det styrke museene og norsk forskning, slår Lind fast.

Kristian Reinfjord leder FMK (Forskerforbundet ved museum og kulturminnevern), en fagpolitisk forening for medlemmer av Forskerforbundet innenfor museums- og kulturminnevernvirksomheter. Han mener vilkårene for forskning i museumssektoren ikke er gode nok i dag.

– Forskning ved museene har dessverre en tendens til å drukne i alle andre gjøremål. Det finnes mye forskningskompetanse her, men utfordringen er å få realisert den. Vi må bli flinkere til å se forskningen i sammenheng med annet arbeid ved museene, mener Reinfjord.

Han understreker at mye hverdagsarbeid ved museene, som arkivarbeid, forberedelser til utstillinger og lignende, også er forskning, selv om det ikke realiseres fullt ut gjennom publisering i fagfellevurderte kanaler. Men museumssektoren må synliggjøre potensialet av forskningsvirksomheten bedre, mener han.

– Forskning er ikke bare bra i seg selv. Det bidrar til bedre utstillinger, bedre formidling – kort og godt til at museene bedre løser sitt samfunnsoppdrag, sier han.

Derfor er også rapporten «Vilje til forskning» viktig.

– Det ligger mange gode forslag i rapporten, som kan bidra til å styrke forskningen ved museene. Ikke minst er det bra at utvalget foreslår flere tilskuddsordninger som museumsansatte kan søke på. I tillegg har jeg tro på et tettere samarbeid mellom museene og universitets- og høyskolesektoren, så vi får til forskning på tvers, avslutter Reinfjord.